abet-logo

İTÜ Geomatik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır www.abet.org
İlgili Bağlantılar:


Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi(misyon) ve Özgörüsü(vizyon):

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, İTÜ'nün benimsediği özgörev ve özgörü ile uyumlu olarak tüm paydaşlarının katılımı sonucunda kendisi için bir özgörev ve özgörü tanımı yapmıştır. Burada ifadesini bulan genel anlayışa uygun olarak, programının eğitsel amaçları ve program çıktılarını (öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlar) belirlemiştir. Bölüm, anılan eğitsel amaçlar ve çıktılar temelinde üst seviyeden kaliteli eğitim ve öğretim yapmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüt tüm paydaşların ortak iradesidir. Taahhüdünü ise Sürekli Gelişme Modeline uygun olarak oluşturduğu Bölüm Kalite Güvence Sistemi yapısı ve araçlarını etkin biçimde kullanarak gerçekleştirmektedir.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi (misyon);

1. 

     a) Birlikte çalışma kültürüne sahip,
     b) İnsana ve çevreye saygılı,
     c) Günceli anlayan ve kullanan,
     d) Mesleki gelişimi benimsemiş,
     e) Yaratıcı, sorumluluk alan,

lider mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek,

2. Toplumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi üretmek, paylaşmak,

3. Alanında gelişimin merkezi olmayı sürdürmektir.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü (vizyon)

 

Eğitim-öğretim-araştırma alanlarında; ulusal öncü rolünü güçlendirerek sürdürmek ve uluslararası saygınlığını çağın üst seviyesine taşımaktır.

 

Özgörevinde ve özgörüşünde belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için; ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla sıkı işbirliği yapmak, öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle sağlıklı bir diyalog altyapısı oluşturmak, ders planlarını güncel tutmak, fiziksel altyapıyı güncel tutmak etkinliklerine öncelik verilmektedir.

 

Yukarıda açıklanan özgöreve ek olarak Bölüm; Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün Topografya, Ölçme Bilgisi, Jeodezi ve CBS derslerini verme görevini kuruluşundan beri aralıksız yürütmektedir.

Programın Eğitsel Amaçları

Geomatik Mühendisliği bölümünün eğitsel amaçları çok yönlü, tanımlanmış, dokümante edilmiş ve ölçülebilirdir. Bu amaçlar paydaş gereksinimleri ve özgöreve bağlanmaktadır. Resmi temel üzerine sürekli gözden geçirme ve güncelleme için uzun süreli bir sistem kurulmuştur.

Bu bölüm, İTÜ, İnşaat Fakültesi ve Geomatik Mühendisliği Programının Eğitsel Amaçlarını ve bu amaçlar ile diğerleri arasındaki ilişkinin betimlenmesini listeler. Ayrıca bu amaçları geliştirme ve revize etmede kullanılan değerlendirme ve bileşenleri, amaçların üst seviyede karşılanmasını izlemede kullanılan metodolojiyi ve ABET EAC kriter 2 de gerekli olan sürekli gelişim sistemini tanımlar.

Bu özgörevi başarmak için, Geomatik Mühendisliği Bölümü, tanımlanmış ölçme prensiplerini ve teorisini öğrencilerine sunmaktadır. Edindiği temel görevin ruhuna uygun olarak ve benimsediği çıktılara paralel olarak Geomatik Mühendisliği Lisans Programının eğitsel amaçları aşağıda sıralanmıştır. Program eğitim amaçlarımız, yeni mezunlarımızdan mezuniyetlerinden sonra geçen yakın bir gelecekte erişmelerini istediğimiz kariyer hedefleri ve onlardan üst seviye mesleki mühendislik beklentilerimizi tanımlayan çok genel ifadelerdir.

 

Geomatik Mühendisliği programının bir kaç yıllık mezunları
 
1. Geomatik Mühendisliği temel konularında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle doğrudan üretim ve hizmet vermeye hazır olan, kanıtlara dayalı çözüm önerilerini geliştirebilen ve tasarım deneyimi olan,
2. Çalışma hayatı boyunca üst düzey sorumluluklar alabilen, yaşam boyu öğrenmenin gereğini benimseyen,
3. Edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilen,
4. Bireysel olarak çalışabilen ya da ekiplerin üyesi veya lideri olarak görev üstlenebilen,
5. Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten

mühendislerdir.

Geomatik Mühendisliği Lisans Programı eğitim planı, programının misyonu, eğitsel amaçları, öğrenci çıktıları ve diğer mesleki gereksinimler doğrultusunda tasarlanmıştır.

Lisans Programı Öğrenci Çıktıları

Aşağıda maddeler halinde verilen Geomatik Mühendisliği öğrenci çıktıları, programın eğitsel amaçları da dikkate alınarak, program danışma kurulu ve öğrencilerin de görüşleri alınarak Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından benimsenmiştir. İTÜ'deki Geomatik Mühendisliği programından mezun olacak öğrenciler, mesleki ve genel karakterli aşağıda sıralanmış bilgi. beceri ve davranışları (öğrenci çıktılarını ya da yeni mezun nitelikleri) edinmektedirler:

 

1-) Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

2-) Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

3-) Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

4-) Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

5-) Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

6-) Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7-) Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ (2010 - 2021)

Öğrenci İstatistikleri

İ.T.Ü. Geomatik Mühendisliği Bölümü ( %30 İng + %100 İng.)

Toplam Öğrenci Sayısı : 609 (2018)

Akademik Yıl

Kayıt olan öğrenci sayısı

Mezun olan öğrenci sayısı

2020-2021

134

---

2019-2020

134

53

2018-2019

124

77

2017-2018

114

70

2016-2017

98

84

2015-2016

83

64

2014-2015

83

58

2013-2014

83

72

2012-2013

83

55

2011-2012

71

63

2010-2011

72

59

 

 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Akademik Yıl

Hazırlık

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

Toplam

2018

159

151

120

56

123

609

 


Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğrenci İstatistikleri
(Yükseköğretim Kurulu)

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105510556 %30 İngilizce Program
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=105510635 %100 İngilizce Program


Sürekli İyileştirme Modeli

cycles


İletişim Bilgileri

Prof.Dr. Mustafa YANALAK (Bölüm Başkanı)
İTÜ İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü
E-posta : yanalak[at]itu.edu.tr
Telefon : +90 212 285 66 84
Fax : +90 212 285 34 14


Prof. Dr. Hande DEMİREL
İTÜ İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü
E-posta : demirelha[at]itu.edu.tr
Telefon : +90 212 285 65 62
Fax : +90 212 285 34 14


Prof.Dr. Ergin TARI

İTÜ İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü
E-posta : tari[at]itu.edu.tr
Telefon : +90 212 285 66 53
Fax  : +90 212 285 65 87


 


Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)

Prof.Dr. Mustafa Yanalak (Bölüm Başkanı, Koordinatör)
Prof.Dr. Reha Metin Alkan 
Prof.Dr. Ergin Tarı 
Doç.Dr. Hande Demirel 
Doç. Dr. Çiğdem Göksel 
Doç. Dr. Himmet Karaman 
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman 

Eğitim Geliştirme Komisyonu (EGK)

Prof.Dr. Reha Metin Alkan (Başkan)
Prof.Dr. Ergin Tarı
Prof.Dr. Şinasi Kaya
Doç. Dr. Çiğdem Göksel
Doç.Dr. Serdar Erol 
Doç. Dr. Zaide Duran
Doç. Dr. Himmet Karaman
Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman Danışma Kurulu

İsim&Ünvan
Adres
Tekin HAKSAL
(Danışma Kurulu Başkanı)
Land Art Group Inc.
Adres :: Ataköy, 7-8 Kısım, Ata Sitesi, C3 Blok B kapısı No:14, Bakırköy/Istanbul
Hasan Tahsin USTA Mayor of Gaziosmanpaşa Municipality
Adres :Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı
Ufuk BALCI Executive, NetCAD Software Inc.
Adres : Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Demirtaş Plaza No.13 kat 4, Maltepe/İST.
Oktay Kaan İNCEDERE Adres : Beykoz Municipality
Development Directorate, Gümüşsuyu Mah./Beykoz/İSTANBUL
Hasan BALCAN Executive, Geomatik Hizmetler Ltd.
Adres : Tekstilkent A blok No.40 Esenler/İSTANBUL
Yavuz BEREKETOĞLU HTC Emel İnşaat Elektr. Ltd.
Adres : Kartaltepe Mahallesi Halkalı Cad. Uzun Sokak 1 K.2/4  Sefaköy/İST.
Kaan KALKAN Havelsan Hava Elektronik Inc.
Adres : Mustafa Kemal Mah. 2120 Cad. No:39
Çankaya, 06510/ANKARA
Sedef SEÇKİN BÜYÜK Editor of Capital Journal
Adres : Trump Towers Kule 2 kat 22, 34387 Şişli/İSTANBUL
Esin DURAN BİTİK General Electric Digital Energy Services, Project Manager
Adres : Windowist Plaza, Eski Büyükdere Cad. No.26,  kat 20, Maslak/İSTANBUL
Cengizhan KARADUMAN Ant Yapı Inc., Vice General Manager
Adres : Saray Mah. Akçakoca Cad. No.11 Ümraniye/İSTANBUL
Hale Dündar BİGA  
Assist. General Manager of Biletix
Ferah Pırlanta Köksal 2015 FIG Young Surveyors Committee Member,
MsC Student of Geomatics Engineering Program
Prof. Dr.
Mustafa YANALAK
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr.
Cengizhan İPBÜKER
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr.
Hande DEMİREL
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü