fieldwork

Öğrenci Çıktıları

Aşağıda maddeler halinde verilen Geomatik Mühendisliği öğrenci çıktıları, programın eğitsel amaçları da dikkate alınarak, program danışma kurulu ve öğrencilerin de görüşleri alınarak Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından benimsenmiştir. İTÜ'deki Geomatik Mühendisliği programından mezun olacak öğrenciler, mesleki ve genel karakterli aşağıda sıralanmış bilgi. beceri ve davranışları (öğrenci çıktılarını ya da yeni mezun nitelikleri) edinmektedirler:

1-) Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

2-) Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

3-) Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

4-) Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

5-) Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

6-) Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7-) Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.