egitim

Programın Eğitsel Amaçları

Geomatik Mühendisliği bölümünün eğitsel amaçları çok yönlü, tanımlanmış, dokümante edilmiş ve ölçülebilirdir. Bu amaçlar paydaş gereksinimleri ve özgöreve bağlanmaktadır. Resmi temel üzerine sürekli gözden geçirme ve güncelleme için uzun süreli bir sistem kurulmuştur.

Bu bölüm, İTÜ, İnşaat Fakültesi ve Geomatik Mühendisliği Programının Eğitsel Amaçlarını ve bu amaçlar ile diğerleri arasındaki ilişkinin betimlenmesini listeler. Ayrıca bu amaçları geliştirme ve revize etmede kullanılan değerlendirme ve bileşenleri, amaçların üst seviyede karşılanmasını izlemede kullanılan metodolojiyi ve ABET EAC kriter 2 de gerekli olan sürekli gelişim sistemini tanımlar.

Bu özgörevi başarmak için, Geomatik Mühendisliği Bölümü, tanımlanmış ölçme prensiplerini ve teorisini öğrencilerine sunmaktadır. Edindiği temel görevin ruhuna uygun olarak ve benimsediği çıktılara paralel olarak Geomatik Mühendisliği Lisans Programının eğitsel amaçları aşağıda sıralanmıştır. Program eğitim amaçlarımız, yeni mezunlarımızdan mezuniyetlerinden sonra geçen yakın bir gelecekte erişmelerini istediğimiz kariyer hedefleri ve onlardan üst seviye mesleki mühendislik beklentilerimizi tanımlayan çok genel ifadelerdir.

Geomatik Mühendisliği Programının birkaç yıllık mezunlarının;

  1. Geomatik Mühendisliği konularında sahip olduğu kuramsal/uygulamalı bilgi ve becerileri mühendislik problemlerinin tasarımında, somut problem çözümünde mesleki olarak kullanan,
  2. Ulusal ve uluslararası mesleki ve ilgili alanlarda sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere gecikmeden uyum gösteren,
  3. Her türden mühendislik problemlerine getireceği çözümlerin çevre, toplum gereksinimleri ve ekonomik faktörler ile beraber, hukuk kuralları ve etik ilkeler ile uyumlu olmasını savunan,
  4. Çok disiplinli çalışmalarda etkin bir şekilde yer alan, hem bireysel hem ekip üyesi veya lideri olarak görev üstlenip sonlandıran, girişimci,
  5. Toplumun sosyal ve ekonomik refahı için çalışmayı ilke edinmiş,

mühendisler olması beklenmektedir.

Geomatik Mühendisliği Lisans Programı eğitim planı, programının misyonu, eğitsel amaçları, öğrenci çıktıları ve diğer mesleki gereksinimler doğrultusunda tasarlanmıştır.