imkanlar

Özgörüsü-Özgörevi

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi(misyon) ve Özgörüsü(vizyon):

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, İTÜ'nün benimsediği özgörev ve özgörü ile uyumlu olarak tüm paydaşlarının katılımı sonucunda kendisi için bir özgörev ve özgörü tanımı yapmıştır. Burada ifadesini bulan genel anlayışa uygun olarak, programının eğitsel amaçları ve program çıktılarını (öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlar) belirlemiştir. Bölüm, anılan eğitsel amaçlar ve çıktılar temelinde üst seviyeden kaliteli eğitim ve öğretim yapmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüt tüm paydaşların ortak iradesidir. Taahhüdünü ise Sürekli Gelişme Modeline uygun olarak oluşturduğu Bölüm Kalite Güvence Sistemi yapısı ve araçlarını etkin biçimde kullanarak gerçekleştirmektedir.

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi (misyon);

1. 

     a) Birlikte çalışma kültürüne sahip,
     b) İnsana ve çevreye saygılı,
     c) Günceli anlayan ve kullanan,
     d) Mesleki gelişimi benimsemiş,
     e) Yaratıcı, sorumluluk alan,

lider mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek,

2. Toplumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi üretmek, paylaşmak,

3. Alanında gelişimin merkezi olmayı sürdürmektir.

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü (vizyon)

Eğitim-öğretim-araştırma alanlarında; ulusal öncü rolünü güçlendirerek sürdürmek ve uluslararası saygınlığını çağın üst seviyesine taşımaktır.

Özgörevinde ve özgörüşünde belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için; ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla sıkı işbirliği yapmak, öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle sağlıklı bir diyalog altyapısı oluşturmak, ders planlarını güncel tutmak, fiziksel altyapıyı güncel tutmak etkinliklerine öncelik verilmektedir.

Yukarıda açıklanan özgöreve ek olarak Bölüm; Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün Topografya, Ölçme Bilgisi, Jeodezi ve CBS derslerini verme görevini kuruluşundan beri aralıksız yürütmektedir.