Bölüm Hakkında


İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesinin üç bölümünden biri olarak 1969 yılında kurulan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ismini almıştır.

Bölüme her yıl ÖSS sınavı ile 70 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimi (+1 yıl İngilizce Hazırlık) süresince toplam 153 kredi ders alarak ve ilaveten 14 hafta mühendislik stajı yaparak “Geomatik Mühendisi” ünvanı almaya hak kazanırlar. Bölüm öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında Çift Anadal Programı (ÇAP) vasıtasıyla üniversitemizin herhangi bir bölümünde, ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. 2002 yıldan beri Bölümümüz, Yüksek Lisans ve Doktora öğretiminde de “Geomatik Mühendisliği” program adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümümüz 2004 yılından itibaren ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyonu almış olup, bu özelliğiyle ülkemizde alanındaki tek bölümdür. Geomatik Mühendisliği bölümümüz, uzun zamandır, dünyanın gelişmiş üniversitelerinin eşdeğer programlarının değişim sürecini izlemekte ve ders programları ile içerik yenileme çalışmaları yapmaktadır. Geomatik mühendisliği bilgi çağının önemli bir iş alanını oluşturmaktadır.

Yer yüzünün kendisi ve üzerindeki yapı, nesne ve olayların konumlarına ilişkin bilgiler coğrafi bilgi ya da mekansal bilgi olarak adlandırılır. Söz konusu konum bilgilerine yer yuvarının geometrik ve fiziksel parametrelerinden türetilmiş iki veya üç boyutlu koordinat sistemleri dayanak oluşturur. Bir harita veya plan da bir mekansal bilgi iletim aracı olarak görülebilir. Geleneksel, Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme, Kartografya ve Uzaktan Algılama konuları ile birlikte, mekansal/coğrafi bilgi elde edildikten sonra, analizi, izlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi, saklanması, yönetimi, kalite güvencesi ile bu bilgilerden yeni bilgiler üretilmesi süreçleri izler. Bir sistem kavramına dayanması gereken bu sürecin bilim, teknoloji ve uygulamalar bütünü GEOMATİK olarak tanımlanır.

Uluslararası meslek kamu oyunda bu iş alanı için meslek adı olarak yaygın bir kabul gören GEOMATİK, yer yuvarı ve yer yüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretiminden kullanılmasına etkin bir iş akışını oluşturmanın bilimi ve teknolojileri bütünüdür. Geomatik Mühendisliği, arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve geliştirilmesi kavramları ve bunlara bağlı arazi/kent bilgi sistemi düzenlemelerini de içermektedir.

HKMO meslek tanıtımı: TÜRKÇE SÜRÜM  |  İNGİLİZCE SÜRÜM