egitim

Programın Eğitsel Amaçları

Geomatik Mühendisliği bölümünün eğitsel amaçları çok yönlü, tanımlanmış, dokümante edilmiş ve ölçülebilirdir. Bu amaçlar paydaş gereksinimleri ve özgöreve bağlanmaktadır. Resmi temel üzerine sürekli gözden geçirme ve güncelleme için uzun süreli bir sistem kurulmuştur.

Bu bölüm, İTÜ, İnşaat Fakültesi ve Geomatik Mühendisliği Programının Eğitsel Amaçlarını ve bu amaçlar ile diğerleri arasındaki ilişkinin betimlenmesini listeler. Ayrıca bu amaçları geliştirme ve revize etmede kullanılan değerlendirme ve bileşenleri, amaçların üst seviyede karşılanmasını izlemede kullanılan metodolojiyi ve ABET EAC kriter 2 de gerekli olan sürekli gelişim sistemini tanımlar.

Bu özgörevi başarmak için, Geomatik Mühendisliği Bölümü, tanımlanmış ölçme prensiplerini ve teorisini öğrencilerine sunmaktadır. Edindiği temel görevin ruhuna uygun olarak ve benimsediği çıktılara paralel olarak Geomatik Mühendisliği Lisans Programının eğitsel amaçları aşağıda sıralanmıştır. Program eğitim amaçlarımız, yeni mezunlarımızdan mezuniyetlerinden sonra geçen yakın bir gelecekte erişmelerini istediğimiz kariyer hedefleri ve onlardan üst seviye mesleki mühendislik beklentilerimizi tanımlayan çok genel ifadelerdir.

Geomatik Mühendisliği programının bir kaç yıllık mezunları
 
1. Geomatik Mühendisliği temel konularında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle doğrudan üretim ve hizmet vermeye hazır olan, kanıtlara dayalı çözüm önerilerini geliştirebilen ve tasarım deneyimi olan,
2. Çalışma hayatı boyunca üst düzey sorumluluklar alabilen, yaşam boyu öğrenmenin gereğini benimseyen,
3. Edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilen,
4. Bireysel olarak çalışabilen ya da ekiplerin üyesi veya lideri olarak görev üstlenebilen,
5. Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten

mühendislerdir.

Geomatik Mühendisliği Lisans Programı eğitim planı, programının misyonu, eğitsel amaçları, öğrenci çıktıları ve diğer mesleki gereksinimler doğrultusunda tasarlanmıştır.